فرصت های شغلی

شرکت ماموت دیزل جهت تکمیل کارد فنی و خدماتی خود از کلیه نیروهای مستعد در زمینه های فروش خودرو و تعمیرات کامیون های سنگین در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید. علاقه مندان به همکاری با این شرکت می توانند فرم زیر راتکمیل نموده و مدارک خواسته شده را ارسال نمایند.